24 de febrero de 2012

23 de febrero de 2012


NO A LES RETALLADES, L’EDUCACIÓ ÉS UNA INVERSIÓ DE FUTUR!!!
Dins de la dinàmica de coordinació dels Centres de Secundària del Garraf i Penedès,  s’han portat a terme algunes actuacions en contra de la política de retallades en matèria d’educació que el Govern de la Generalitat està portant a terme des de fa mesos.

L'assemblea de professors/es del Manuel de Cabanyes va decidir el divendres 10 de febrer, seguint la convocatòria general que s'havia fet a Catalunya, tancar-nos al nostre Centre el dimarts 14 de febrer fins les 24 h, en senyal de protesta per l'aprovació dels pressupostos que es va produir el dimecres dia 15 de febrer.

A la tancada es van incorporar company@s  dels centres de secundària  Joaquim Mir, Dolors Mallafrè i Baixamar de Vilanova, així com d’altres centres de la comarca. També van tancar-se professor@s de primària de Vilanova i la comarca.

Així mateix l’assemblea de professor@s del Manuel de Cabanyes vam decidir fer un acte de protesta el dimecres dia 15 a la porta del nostre Institut. Aquesta acció va ser recolzada per un sector d’alumnes de Batx. i 4t d’ESO.


La política educativa actual i futura comportarà una reducció de recursos personals i materials i un empitjorament de les nostres condicions laborals que poden acabar repercutint negativament en la nostra tasca educativa. 
Les mesures preses pel Departament d’Ensenyament  han suposat noves dificultats per a la tasca educativa dels centres de secundària. La dotació econòmica per a despeses essencials dels centres  s’ha reduït en els dos últims cursos al voltant del 25 %.  El nombre de professors/es dels centres s’ha mantingut o ha disminuït mentre la població escolar i les necessitats educatives del nostres alumnes no paren de créixer. Els pressupostos aprovats ens porten, en quant a inversions, al curs 2006/07 amb una població escolar que supera els 150.000 alumnes respecte al citat curs.
Considerem l’educació com a una inversió fonamental, juntament amb altres serveis socials com la sanitat i l’assistència, i per aquesta raó la nostra voluntat és continuar lluitant per a evitar el greu deteriorament que es pot produir i que repercutirà avui, i en el futur, sobre la població amb menys recursos econòmics.