3 de septiembre de 2012

ASSEMBLEA EL DIA 8 DE SETEMBRE, 19h. LLOC: Centre Cívic S. JoanEl moviment de l'Assemblea Popular (moviment 15 M) considera que el funcionament del nostre sistema econòmic és un obstacle per aconseguir que la societat sigui cada vegada més igualitària, solidaria i que pugui permetre el lliure accés a la cultura, la sostenibilitat ecològica i el desenvolupament del benestar de les persones. L’ànsia i acumulació de poder d’uns pocs ha generat desigualtat, crispació e injustícia, la qual cosa condueix a la violència que refusem. És necessari replantejar la qüestió de la “utilitat” i, per tant, de la eficiència i la productivitat econòmica, no oblidant les consideracions ètiques i els objectius socials amplis. Hi ha que articular les objeccions a la nostra forma de vida, mirar críticament el nostre món i si pensem que quelcom està malament hem d’actuar en congruència amb aquest coneixement.

La necessitat d’ampliar (en tot cas mai reduir com s’està fent) els drets socials bàsics és fonamental per a reduir la desigualtat. Si es continua sent grotescament desiguals, perdrem tot sentit de fraternitat, condició necessària de la política. Hem de tornar a recordar com parlar dels problemes de la injustícia, la falta de quitat, la desigualtat i la immoralitat.

Per tot això l’Assemblea Popular de Vilanova es planteja uns objectius bàsics per canviar la situació actual en la que els dèbils, els que viuen de la seva feina, no carreguin amb les conseqüències de la crisi. OBJECTIUS GENERALS

1-No més privilegis per a banquer@s i per a les grans fortunes: prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes, demanda judicial contra el sistema bancari, control real y efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals...
2-Defensa dels Drets Socials: drets laborals (establiment d’un màxim salarial així com un mínim, coherent amb el cost de vida (1.200 €), manteniment de les pensions, no jubilació als 67 anys), dret a un habitatge digne (impulsar accions de suport per a evitar l’execució dels desnonaments, declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments...), drets a l’educació i la sanitat públiques i de qualitat.
3-Llibertats i Democràcia participativa: no al control d’Internet; protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació a través de mitjans de de comunicació alternatius i xarxes socials; Referèndums obligatoris per qüestions que modifiquen les condicions de vida dels ciutadans/es; modificació de la llei Electoral per a garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini cap força política ni voluntat social; independència del poder judicial; i establiment de mecanismes que puguin garantir la democràcia interna dins dels partits.
4- Preservació del medi ambient: el sistema econòmic no pot estar basat en el creixement indefinit.OBJECTIUS LOCALS 
1-Defensa dels Drets Socials:
a)Drets Laborals: Impulsar l’assessorament laboral i una acció sindical al servei dels treballadors/es, acompanyat de la mobilització i el treball en xarxa amb els moviments socials.
b)Dret a un habitatge digne: Impulsar accions de suport per evitar l’execució dels desnonaments; impulsar una cooperativa d’habitatge.
c)Defensa de l’educació i la sanitat públiques.
2- Llibertats i Democràcia participativa:
a)Portar a terme mobilització de contestació contra els partits xenòfobs, el racisme i el feixisme en general. Portar a terme una campanya informativa de cara a la població immigrant sobre els seus drets i portar a terme activitats de coneixement i d’intercanvi per a crear una xarxa de coneixença i convivència entre tots els vilanovins/es.
b)Democràcia participativa a l’Ajuntament. Canvi de ROM per a facilitar la intervenció al ple. Consultes populars per les qüestions importants que afecten als vilanovins/es.
3- Preservació del medi ambient
4-Plataforma d’acció comarcal que treballi per donar diferents alternatives a l’actual sistema econòmic-social.
Amb la idea de revisar allò que s'anat fent respecte aquests objectius i tractar de  impulsar noves actuacions lligades als col.lectius vinculats a L'Assemblea Popular es  convoca:

ASSEMBLEA EL DIA 8 DE SETEMBRE, 19h.

LLOC: Centre Cívic S. Joan

ORDRE DEL DIA: 

 1-Intervenció d’una persona de l’Assemblea Popular plantejant els objectius generals i locals del Manifest, revisat, del 2011. 

 2- Informació de la situació actual del moviment en base a la informació de diversos col.lectius relacionats amb l'Assemblea Popular: aturats, PAH, Medi Ambient, Assemblea Instituts Secundària Garraf-Baix Penedès i altres.

3-Informació de la multa a un company nostre relacinada amb l'acció que es va portar a terme el 17 de març i propostes d’accions de suport i/o d’accions en marxa convocades a Vilanova i convocatòries generals.